Dzielnice - Wirtualne Żory

Kredyt pogodny 

Do 29 czerwca 2000 roku miasto formalnie podzielone było na osiedla, dzielnice i sołectwa. Teraz mamy w Żorach dzielnice. Nowy podział zakładał ujednolicenie nazewnictwa jednostek pomocniczych gminy. Zanim jednak sprawa stała się tematem czerwcowej sesji, władze przeprowadziły społeczną konsultację, na specjalnie w tym celu zorganizowanych spotkaniach z mieszkańcami. Negatywną opinię dotyczącą utworzenia dzielnic w Żorach wyrazili jedynie mieszkańcy os. Powstańców Śląskich.

Zmiany, o których mowa, regulują dwie uchwały Rady Miasta podjęte 29 czerwca: w sprawie zmian Statutu Miasta Żory oraz w sprawie zmian w zasadach funkcjonowania niektórych jednostek pomocniczych gminy, ich granic i nadania jednostkom pomocniczym gminy statutów. - W granicach nowych dzielnic znajdują się nie tylko bloki, ale również prywatne domostwa, które do tej pory jedynie sąsiadowały z osiedlami - wyjaśniał na sesji Zygmunt Łukaszczyk przewodniczący Rady Miasta. - I tak, dzielnica 700-lecia obejmie osiedle 700-lecia, Al. Wojska Polskiego i część ul. Folwareckiej, a do dzielnicy Rój należeć będzie dotychczasowe sołectwo Rój wraz z osiedlem Gwarków. Zmiany objęły również os. Powstańców Śl. i ul. Dąbrowskiego, które nazywane są odtąd dzielnicą Powstańców. Sołectwo Rowień połączyło się administracyjnie z sołectwem Folwarki, tworząc dzielnicę Rowień-Folwarki. Ponadto radni zdecydowali uporządkować granice dzielnicy Śródmieście, która zamiast zwartej formy, miała promienisty kształt. Utworzona została nowa dzielnica - Zachód, obejmująca swym zasięgiem osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Kłapczyka, ul. Sczejkowicką, Kradziejówkę i Rybnicką do granicy z Rowniem, z drugiej strony ul. Wodzisławską do granicy z Rogoźną i tereny Armii Krajowej. Podział Żor na dzielnice spowodował zmiany w statucie miasta. W praktyce, nie są one uciążliwe dla mieszkańców Żor, którzy wcześniej spodziewali się wielu niedogodności, m.in. zmian w adresach. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w Żorach nr XXVII/316/00 z dnia 29.06.2000 r Żory zostały podzielone na następujące dzielnice:

Informacje szczegółowe o dzielnicach

  • Dzielnica Śródmieście
    Przewodnicząca Rady – Małgorzata Dubiel
    Przewodniczący Zarządu – Benedykt Maciończyk
    Siedziba: ul. Garncarska 20,
    dyżury: w każdy czwartek o godz. 17.30 tel. 43 45 913
    www.zorysrodmiescie.webon.pl
  • Dzielnica Kleszczówka
    Przewodniczący Rady – Damian Wiśniarz
    Przewodniczący Zarządu – Jerzy Buch
    Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Słoneczna,
    dyżury: ostatnia środa każdego miesiąca godz. 17.00 -18.00 tel. 43 42 934, 661 54 68 23
  • Dzielnica Powstańców Śląskich
    Przewodniczący Rady – Jan Szafraniec
    Przewodniczący Zarządu – Andrzej Kaczmarek
    Siedziba: os. Powstańców Śl. 13C,
    dyżury: pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca godz. 17.00 - 18.00
  • Dzielnica 700-lecia Żor
    Przewodniczący Rady – Jan Cyjan
    Przewodniczący Zarządu – Janusz Janik
    Siedziba: PU-17A,
    dyżury od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 - 19.00, tel. 43 44 006 www.zorydzielnica700-lecia.webon.pl
  • Dzielnica Korfantego
    Przewodniczący Rady – Jan Ogierman
    Przewodniczący Zarządu – Stanisław Majczak
    Siedziba: os. Korfantego PU – 11,
    dyżury: każda ostatnia środa miesiąca godz. 17.00
  • Dzielnica Księcia Władysława
    Przewodniczący Rady – Mirosław Skwarliński
    Przewodniczący Zarządu – Stanisław Stokołosa
    Siedziba: os. Ks. Władysława 7A/1A,
    dyżury: w każdy wtorek miesiąca w godz. 16.00-18.00,
  • Dzielnica Pawlikowskiego
    Przewodniczący Rady – Krzysztof Sadlok
    Przewodniczący Zarządu – Michał Miłek Siedziba:
    Zespół Szkół Nr 6, dyżury: środa godz. 18.00 - 19.00
  • Dzielnica Zachód
    Przewodnicząca Rady - Izabela Białas
    Przewodniczący Zarządu – Henryk Cimała
    Siedziba: Modelarnia MOSiR os. 700-lecia obok klubu ISKIERKA,
    dyżury: każdy I wtorek tygodnia od godz. 17.00 www.zoryzachod.webon.pl
  • Dzielnica Sikorskiego
    Przewodnicząca Rady – Ewa Kosmal
    Przewodniczący Zarządu – Dariusz Janeta
    Siedziba: Klub WISUS os. Sikorskiego,
    dyżury: w każdy poniedziałek w godz. 18.00 - 19.00, tel. 43 45 281
  • Dzielnica Rój
    Przewodniczący Rady – Edward Skupień
    Przewodniczący Zarządu – Jan Kula Siedziba:
    Świetlica na os. Gwarków
    dyżury: w każdą środę miesiąca w godz. 16.00 -18.00 dodatkowo: OSP Rój przy ul. Wodzisławskiej - w każdy 1 poniedziałek miesiąca w godz. 16.00 - 18.00 dyżur radnej Jadwigi Kempny. W obydwu miejscach można także spotkać się w podanych terminach z policjantem dzielnicowym.
  • Dzielnica Rogoźna
    Przewodniczący Rady - Ryszard Płoneczka
    Wiceprzewodniczący Rady - został Dawid Wacławczyk
    Przewodnicząca Zarządu - Bronisława Jabłonka
    Siedziba: ul. Wodzisławska - Hala Sportowa SP 8
    dyżury: w drugi poniedziałek miesiąca, godz. 17.00-18.00
  • Dzielnica Rowień - Folwarki
    Przewodniczący Rady - Jan Kula
    Przewodniczący Zarządu - Józef Sobik Siedziba:
    Świetlica Rowień (MOK) ul. Rybnicka tel. 43 50 737 dyżury: pierwszy i trzeci poniedziałek każdego miesiąca
  • Dzielnica Kleszczów
    Przewodnicząca Rady – Joanna Kaletka
    Przewodnicząca Zarządu – Małgorzata Celińska
    Siedziba: Ośrodek Kultury ul. 11 listopada dyżury: pierwsza środa każdego miesiąca godz. 18.00, tel. 43 45 112
  • Dzielnica Baranowice
    Przewodniczący Rady - Krzysztof Mentlik
    Przewodnicząca Zarządu - Inga Nowak
    Siedziba: budynek LKS-u w Baranowicach,
    dyżury w każdy II wtorek miesiąca w godz. 18.00 - 19.00
  • Dzielnica Osiny
    Przewodniczący Rady – Zenon Skowron
    Przewodnicząca Zarządu – Irena Kreis – Podruczny
    Siedziba: budynek OSP- Osiny,
    dyżury w każdy I poniedziałek miesiąca w godz. 18.00 - 19.00,  
    tel. 501 557 408, 606 92 90 01 

 

 

pressta cdest

Pogoda

Z albumu WŻ

WŻ Historia
WŻ Historia

Kalendarium

dziś są imieniny:
Augustyna, Juliana, Magdaleny
wszystkiego najlepszego
życzy redakcja.

Urząd Miasta

Aktualności

Aktualności Urząd Miasta Żory

MOK Żory